UYGULAMALAR


Anasayfa > Uygulamalar > Sınav İçerikleri > Yazılıya Hazırlık Sınavı - 5

Yazılıya Hazırlık Sınavı - 4 Sınav İçerikleri

 

4.Sınıf

Türkçe

Anahtar Sözcük (1 soru)

Atasözü (1 soru)

Cümle Oluşturma (1 soru)

Cümle Tamamlama (1 soru)

Deyimler (1 soru)

Eş Anlamlı Kelimeler (1 soru)

Karşılaştırma (1 soru)

Metin Oluşturma (1 soru)

Mi, Ki, De'nin Yazımı (1 soru)

Sözcük Türeten Ekler (2 soru)

Sözcük Ve Sözcük Gruplarının Anlamını Çıkarma (2 soru)

Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler (2 soru)

 

Matematik

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (1 soru)

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (3 soru)

İşlemlerde Kolaylık Ve Tahmin Etme (1 soru)

Kesirler (4 soru)

Sayı Örüntüleri (1 soru)

Sıvıları Ölçme (2 soru)

Tartma (1 soru)

Toplama Ve Çıkarma İşleminde Tahmin (1 soru)

Zihinden Toplama Ve Çıkarma İşlemi (1 soru)

 

Fen Bilimleri

Geçmişten Günümüze Aydınlatma Teknolojileri (2 soru)

Işık Kirliliği (1 soru)

Karışımlar Ayrıştırılması (2 soru)

Karışımların Ekonomik Değeri (2 soru)

Madde Ve Cisim (2 soru)

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi (2 soru)

Saf Madde Ve Karışım (2 soru)

Uygun Aydınlatma (2 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Ailemin Tarihini Yazıyorum (1 soru)

Benzer Ve Farklı Yönlerim (1 soru)

Bilinçli Tüketici Miyiz? (1 soru)

Bizim İçin Çalışanlar (1 soru)

Çevremizde Gördüklerimiz (1 soru)

Güvenli Yaşam (1 soru)

Hava Nasıl Oralarda? (1 soru)

Hayatımız Hızlanıyor (1 soru)

Hayatımızda Teknoloji (1 soru)

İhtiyaç Mı, İstek Mi? (1 soru)

Kaynağım Ne ? (1 soru)

Kurtuluştan Kuruluşa (2 soru)

Kültürel Zenginliğimiz (1 soru)

Ülkemin Vatandaşıyım (1 soru)

 


5.Sınıf

Türkçe

Ana Fikir (Ana Düşünce) (1 soru)

Benzetme (1 soru)

Cümle Oluşturma (1 soru)

Cümle Tamamlama (1 soru)

Deyimler (1 soru)

Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Sözcükler (1 soru)

Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Çıkarma (1 soru)

Noktalama İşaretleri (1 soru)

Öznel Ve Nesnel Anlatımlı Cümleler (1 soru)

Sebep - Sonuç Cümleleri (1 soru)

Sözcük Türeten Ekler (1 soru)

Yardımcı Fikir (3 soru)

Yazım Kuralları (1 soru)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler (1 soru)

 

Matematik

Çokgenler (1 soru)

Doğal Sayılar (2 soru)

Doğal Sayılarla İşlemler (2 soru)

Geometrik Kavramlar (2 soru)

Kesirler (2 soru)

Kesirlerle Toplama Ve Çıkarma İşlemleri (3 soru)

Üçgen Çeşitleri (2 soru)

Verileri Düzenleme Ve Yorumlama (1 soru)

Zaman Ölçme (1 soru)

 

Fen Bilimleri

Isı Maddeleri Etkiler (1 soru)

Isı Ve Sıcaklık (1 soru)

Işığın Maddeyle Karşılaşması (2 soru)

Işığın Yayılması (2 soru)

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri (1 soru)

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması (2 soru)

Sesin Yayılması (3 soru)

Tam Gölge (4 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Alıyorum, Okuyorum, Öğreniyorum (1 soru)

Atatürk'ü Anlamak (2 soru)

Atatürk'ün Gösterdiği Yol (1 soru)

Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler (2 soru)

Doğa Ve İnsan (1 soru)

Güzel Ülkem (1 soru)

Haritanın Dili (1 soru)

Hayatımız Nasıl Kolaylaştı? (1 soru)

Hayatımızı Kolaylaştıranlar (1 soru)

İklim Ve İnsan Faaliyetleri (2 soru)

Teknolojiyle Gelen Değişim (1 soru)

Ülkemizde Afetler (1 soru)

Yaşanacak Yerler (1 soru)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dinî Bayramlarımız (1 soru)

Dua İbadetin Özüdür (1 soru)

Hz. Muhammed'in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları (1 soru)

Hz. Muhammed'in Ailesinde Akrabalık Ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi (1 soru)

Hz. Muhammed'in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı (1 soru)

İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'an (1 soru)

Kur'an İyiye Ve Güzele Yönlendirir, Kötülüklerden Sakındırır (1 soru)

Kur'an'ın Açıklayıcılığı Ve Yol Göstericiliği (1 soru)

Millî Bayramlarımız (1 soru)

Paylaşmak Niçin Önemlidir? (1 soru)

 

İngilizce

Games And Hobbies (2 soru)

Health (3 soru)

Hello (2 soru)

Movies (3 soru)

My Daily Routines (1 soru)

My Town (2 soru)

Party Times (3 soru)


6.Sınıf

Türkçe

Amaç - Sonuç Cümlesi (1 soru)

Büyük Harflerin Yazımı (1 soru)

Ek-Kök,Sözcük Yapısı (1 soru)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler (1 soru)

Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Kelimeler (1 soru)

Hâl Ekleri (1 soru)

Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Çıkarma (1 soru)

Metinle İlgili Sorulara Cevap Verme (2 soru)

Metni 1. Veya 3. Kişi Ağzıyla Anlatma (1 soru)

Noktalama İşaretleri (1 soru)

Sayıların Ve Kısaltmaların Yazılışı (1 soru)

Söz Sanatları (1 soru)

Terim Anlamlı Kelimeler (1 soru)

Ünsüz Yumuşaması Ve Ünsüz Sertleşmesi (1 soru)

Yardımc Fikir (1 soru)

 

Matematik

Açılar (1 soru)

Cebirsel İfadeler (3 soru)

Kesirlerle İşlemler (3 soru)

Ondalık Gösterim (3 soru)

Oran (1 soru)

Tam Sayılar (3 soru)

Veri İşleme Ve Veri Analizi (2 soru)

 

Fen Bilimleri

Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme (10 soru)

Fiziksel Ve Kimyasal Değişmeler (1 soru)

Işığın Yansıması (2 soru)

Sesin Maddeyle Etkileşmesi (2 soru)

Yoğunluk (1 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Anayurttan Anadolu'ya (2 soru)

Atatürk Ve Sosyal Bilimler (1 soru)

Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna (1 soru)

Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi (2 soru)

Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar? (1 soru)

Dünya'da Nüfus Ve Ekonomik Faaliyetler (1 soru)

Farklı Yaşam Şekilleri Ve İklim (1 soru)

İslamiyet'in Doğuşu Ve Yayılışı (2 soru)

Kaynaklar Ve İhtiyaçlar (1 soru)

Nitelikli İnsan Ve Mesleklerin Özellikleri (1 soru)

Türkiye'nin İklimi (1 soru)

Uygarlıkların Beşiği (2 soru)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ahlak (2 soru)

Hudeybiye Antlaşması Ve Mekke'nin Fethi (1 soru)

İbadet (1 soru)

İnanç (1 soru)

Kıssalar (2 soru)

Nasr Suresi Ve Anlamı (1 soru)

Veda Hutbesi (1 soru)

Yakın Çevreye Çağrı (1 soru)

 

İngilizce

A Day İn My City (2 soru)

After School (2 soru)

At The Fair (4 soru)

Occupations (2 soru)

Vacation (3 soru)

Weather And Emotions (2 soru)

Yummy Breakfast (1 soru)


7.Sınıf

Türkçe

1. Tema : Çekimli Fiil (Eylem) Ve Mastar (1 soru)

1. Tema : Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler (1 soru)

1. Tema : Fiil Kipleri (Bildirme Kipleri) (2 soru)

1. Tema : Metnin Konusu, Ana Fikri Ve Yardımcı Fikirleri (1 soru)

1. Tema : Sebep - Sonuç Ve Amaç - Sonuç Cümlesi (1 soru)

1. Tema: Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Çıkarma (1 soru)

1. Tema: Söz Sanatları (1 soru)

2. Tema : Gerçek, Mecaz Ve Yan Anlamlı Sözcükler (1 soru)

2. Tema : Zarf (Belirteç) (2 soru)

3. Tema : Fiil Yapısı (1 soru)

4. Tema : Fiillerde Zaman Ve Anlam Kayması (1 soru)

4. Tema : Üç Nokta ( ... ) (1 soru)

5. Tema : İsim Türünden Kelimelere Ek Fiilin Gelmesi (1 soru)

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler (1 soru)

 

Matematik

Çember Ve Daire (2 soru)

Doğrular Ve Açılar (1 soru)

Doğrusal Denklemler (2 soru)

Eşitlik Ve Denklem (2 soru)

Oran Ve Orantı (1 soru)

Rasyonel Sayılar (1 soru)

Rasyonel Sayılarla İşlemler (2 soru)

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri (2 soru)

Veri İşleme (2 soru)

Yüzdeler (1 soru)

 

Fen Bilimleri

Aynalar (3 soru)

Ekosistemler (3 soru)

Evsel Atıklar Ve Geri Dönüşüm (1 soru)

Işığın Soğurulması (4 soru)

Karışımlar (1 soru)

Karışımların Ayrıştırılması (1 soru)

Kimya Endüstrisi (1 soru)

Maddenin Tanecikli Yapısı (1 soru)

Saf Maddeler (1 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Beylikten Devlete: Osmanlı'nın Kuruluşu (3 soru)

Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu? (1 soru)

Farklılıklara Rağmen (1 soru)

Karaların Ve Denizlerin Hakimi Osmanlı (2 soru)

Nasıl Etkiledik, Etkilendik? (1 soru)

Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültürü (1 soru)

Toprağın Gücü (1 soru)

Türkiye Nüfusunun Özellikleri (2 soru)

Türklerin Yeni Yurdu Anadolu (3 soru)

Yaşadığımız Yerler (1 soru)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Anlayışındaki Farklılıklar Niçin Zenginliktir? (2 soru)

Dua Ve Gülbenkler (1 soru)

Hz. Muhammed Güzel Ahlakın Tamamlayıcısıdır (1 soru)

Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır (1 soru)

Kadirilik (1 soru)

Mevlevilik (1 soru)

Semah (1 soru)

Tasavvufi Yorumlar (1 soru)

Yesevilik (1 soru)

 

İngilizce

Appearance And Personality (2 soru)

Biographies (2 soru)

Parties (3 soru)

Sports (2 soru)

Superstitions (1 soru)

Television (4 soru)

Wild Animals (2 soru)


8.Sınıf

Türkçe

Cümle Bilgisi (2 soru)

Deyimler (1 soru)

Dil Bilgisi (Cümle Çeşitleri) (1 soru)

Dil Bilgisi (Fiil Çatısı) (1 soru)

Dil Bilgisi (Fiilimsiler) (1 soru)

Kelime Bilgisi (6 soru)

Metin Bilgisi (6 soru)

Noktalama İşaretleri (1 soru)

Yazım Kuralları (1 soru)

 

Matematik

Çarpanlarına Ayırma (1 soru)

Denklemler (1 soru)

Eğim (1 soru)

Eşitsizlikler (1 soru)

Fraktal (2 soru)

Kareköklü Sayılar (1 soru)

Kombinasyon (1 soru)

Koordinat Düzleminde Simetri (2 soru)

Olasılık (1 soru)

Pisagor Bağıntısı (1 soru)

Prizmaların Temel Elemanları Ve Açınımı (2 soru)

Sayı Örüntüleri (1 soru)

Trigonometri (1 soru)

Üçgenler (2 soru)

Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik (1 soru)

Üslü Sayılar (1 soru)

 

Fen Bilimleri

Asitler-Bazlar (1 soru)

Basınç (1 soru)

Besin Zincirinde Enerji Akışı (2 soru)

Elementlerin Sınıflandırılması (1 soru)

Enerji Dönüşümü Ve Öz Isı (1 soru)

Erime-Donma Ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı (3 soru)

Isı Ve Sıcaklık (1 soru)

Isınma - Soğuma Eğrileri (1 soru)

Kimyasal Bağlar (1 soru)

Kimyasal Tepkimeler (1 soru)

Madde Döngüleri (2 soru)

Mitoz (1 soru)

Ses Bir Enerji Türüdür (1 soru)

Ses Dalgaları (1 soru)

Sesin Özellikleri (2 soru)

 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Atatürk İlkeleri (4 soru)

Atatürkçü Düşünce Sistemi (2 soru)

Cumhuriyet'in İlanı (1 soru)

Halifeliğin Kaldırılması Ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri (1 soru)

Kurtuluş Savaşı (5 soru)

Kuvayımilliye Ruhu Ve Cemiyetler (1 soru)

Maarif Kongresi (1 soru)

Millî Mücadele Başlıyor (1 soru)

Saltanattan Millet Egemenliğine Ve Lozan Barışı (2 soru)

Sosyal Alanlardaki İnkılaplar (2 soru)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Alkollü İçki İçmek Ve Uyuşturucu Kullanmak (1 soru)

Allah'a Güvenmek (Tevekkül) (1 soru)

Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı (1 soru)

Bilgi Taassubu Önler (1 soru)

Dünya Hayatının Sonu: Ecel Ve Ömür (1 soru)

Hac Ve Umre İle İlgili Kavramlar (1 soru)

Hz. Muhammed Çalışmayı Sever Ve Zamanı İyi Değerlendirirdi (1 soru)

Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı (1 soru)

Hz. Muhammed Doğayı Ve Hayvanları Severdi (1 soru)

Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi (1 soru)

Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü Ve Affediciydi (1 soru)

İslam'ın Paylaşma Ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem (1 soru)

Kader Ve Evrendeki Yasalar (1 soru)

Kötü Alışkanlık Ve Davranışlardan Nasıl Korunalım? (1 soru)

Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor? (1 soru)

Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster (2 soru)

Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir (1 soru)

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? (1 soru)

Paylaşma Ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât (1 soru)

 

İngilizce

Adventures (2 soru)

Chores (1 soru)

Communication (3 soru)

Cooking (4 soru)

Friendship (2 soru)

Teen Life (5 soru)

Tourism (3 soru)


Copyright © 2012 Anafen Dershaneleri | Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi | Web Sitesi Sorumluluğu ve Yasal Hakları