UYGULAMALAR


Anasayfa > Uygulamalar > Sınav İçerikleri > Yazılıya Hazırlık Sınavı - 5

Yazılıya Hazırlık Sınavı - 5 Sınav İçerikleri

 

4.Sınıf

Türkçe

Adların Yerine Kullanılan Sözcükler (1 soru)

Atasözü - Özdeyiş (1 soru)

Deyimler (1 soru)

Ek - Kök (1 soru)

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler (1 soru)

Gerçek - Mecaz Anlamlı Kelimeler (1 soru)

Karşılaştırma (1 soru)

Metin Tamamlama (1 soru)

Metne İlişkin Sorulara Cevap Verme(Metinden Çıkarılabilecek Düşünceler) (2 soru)

Sebep (Neden) - Sonuç Cümlesi (1 soru)

Sözcük Ve Sözcük Gruplarının Anlamını Çıkarma (1 soru)

Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler (1 soru)

Yardımcı Fikir (1 soru)

Yazım Kuralları (1 soru)

 

Matematik-1

Alan Ölçme (1 soru)

Doğal Sayılarla Çarpma Ve Bölme Problemleri (2 soru)

Kesirler (2 soru)

Kesirlerle Toplama Ve Çıkarma İşlemi (1 soru)

Olasılık (1 soru)

Ondalık Kesirler (1 soru)

Sıvıları Ölçme (1 soru)

Sütun Grafiği (1 soru)

Tartma (1 soru)

Toplama Ve Çıkarma İşleminde Tahmin (1 soru)

Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen (1 soru)

Zaman Zaman İçinde (1 soru)

Zihinden Toplama Ve Çıkarma İşlemi (1 soru)

 

Matematik-2

Doğal Sayılar (1 soru)

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (1 soru)

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (1 soru)

Doğal Sayılarla Çarpma Ve Bölme Problemleri (2 soru)

Kesirler (2 soru)

Sıvıları Ölçme (1 soru)

Sütun Grafiği (1 soru)

Tartma (1 soru)

Toplama Ve Çıkarma İşleminde Tahmin (1 soru)

Üçgen, Kare Ve Dikdörtgen (1 soru)

Zaman Zaman İçinde (2 soru)

Zihinden Toplama Ve Çıkarma İşlemi (1 soru)

 

Fen Bilimleri

Egzersiz Yapalım (1 soru)

Hareketli Varlıkları Gözlemleyelim (1 soru)

Işık (5 soru)

Kuvvet Cisimlerin Hareketini Ve Şeklini Etkiler (2 soru)

Maddenin Hâlleri (1 soru)

Ses (5 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Alışverişteyim (1 soru)

Bizim İçin Çalışanlar (1 soru)

Çevremizde Gördüklerimiz (1 soru)

Güvenli Yaşam (1 soru)

Hava Nasıl Oralarda? (1 soru)

Hayatımızda Teknoloji (1 soru)

İhtiyaç Mı, İstek Mi? (1 soru)

İzci Kampındayız (1 soru)

Kaynağım Ne ? (3 soru)

Kurtuluştan Kuruluşa (1 soru)

Kültürel Zenginliğimiz (1 soru)

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Macerası (1 soru)

Zamanı Ölçüyoruz (1 soru)

 

 


5.Sınıf

Türkçe

Ana Fikir (Ana Düşünce) (1 soru)

Anahtar Kelime (1 soru)

Atasözleri (1 soru)

Cümle Yorumlama (1 soru)

Deyimler (1 soru)

Ek - Kök (2 soru)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler (1 soru)

Metin Tamamlama (1 soru)

Öznel Ve Nesnel Anlatımlı Cümleler (1 soru)

Sebep - Sonuç Cümleleri (1 soru)

Sözcük Ve Sözcük Gruplarının Anlamını Çıkarma (2 soru)

Yardımcı Fikir (1 soru)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler (1 soru)

 

Matematik

Doğal Sayılar (1 soru)

Doğal Sayılarla İşlemler (1 soru)

Kesirler (3 soru)

Kesirlerle Toplama Ve Çıkarma İşlemleri (2 soru)

Ondalık Gösterimler (2 soru)

Ondalık Gösterimlerle Toplama Ve Çıkarma İşlemi (2 soru)

Üçgen Çeşitleri (1 soru)

Yüzdeler (3 soru)

 

Fen Bilimleri

Besinler Ve Özellikleri (1 soru)

Canlıları Tanıyalım (5 soru)

Işığın Maddeyle Karşılaşması (1 soru)

Işığın Yayılması (1 soru)

İnsan Ve Çevre İlişkisi (1 soru)

Maddenin Hâl Değişimi (1 soru)

Sesin Farklı Ortamlarda Farklı Duyulması (2 soru)

Sesin Yayılması (1 soru)

Sürtünme Kuvveti (1 soru)

Tam Gölge (1 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Atatürk'ü Anlamak (2 soru)

Atatürk'ün Gösterdiği Yol (1 soru)

Bilgi Kaynaklarımız (1 soru)

Bize Hizmet Edenler (1 soru)

Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler (4 soru)

Doğa Ve İnsan (1 soru)

Doğal Afetler Ve İnsan (1 soru)

Haritanın Dili (1 soru)

Hayatımız Nasıl Kolaylaştı? (1 soru)

Hayatımızı Kolaylaştıranlar (1 soru)

İklim Ve İnsan Faaliyetleri (1 soru)

 

 


6.Sınıf

Türkçe

Büyük Ünlü Uyumu (1 soru)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler (1 soru)

İsim (Ad) (1 soru)

İsim Tamlaması (2 soru)

Metin Oluşturma (1 soru)

Metin Tamamlama (1 soru)

Paragrafın Anlam Ve Yapı Yönü (1 soru)

Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü (1 soru)

Ses Bilgisi (1 soru)

Sözcük Düzeyinde Anlam Ve Kavramlar (2 soru)

Yapım Ekleri (1 soru)

Yazım Kuralları (1 soru)

Zamir (Adıl) (2 soru)

 

Matematik

Açılar (1 soru)

Doğal Sayılarla İşlemler (1 soru)

Kesirlerle İşlemler (3 soru)

Ondalık Gösterim (4 soru)

Oran (1 soru)

Tam Sayılar (3 soru)

Veri İşleme Ve Veri Analizi (3 soru)

 

Fen Bilimleri

Bileşke Kuvvet (1 soru)

Bitki Ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme (6 soru)

Destek Ve Hareket Sistemi (1 soru)

Fiziksel Ve Kimyasal Değişmeler (1 soru)

Işığın Yansıması (2 soru)

Maddenin Tanecikli Yapısı (1 soru)

Sabit Süratli Hareket (1 soru)

Sesin Maddeyle Etkileşmesi (2 soru)

Yoğunluk (1 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Anayurttan Anadolu'ya (2 soru)

Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi (3 soru)

Dünya Alarm Veriyor! (1 soru)

Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar? (1 soru)

İlk Türk İslam Devletleri (2 soru)

İslamiyet'in Doğuşu Ve Yayılışı (2 soru)

Nitelikli İnsan Ve Mesleklerin Özellikleri (2 soru)

Olgu Ve Görüşü Ayırt Ediyorum (1 soru)

Projeler Yarışıyor (1 soru)

Uygarlıkların Beşiği (1 soru)

 

İngilizce

A Day In My City (2 soru)

After School (2 soru)

At The Fair (2 soru)

Occupations (3 soru)

Vacation (3 soru)

Weather And Emotions (2 soru)

Yummy Breakfast (2 soru)


7.Sınıf

Türkçe

Anlam Özelliğine Göre Fiiller (1 soru)

Atasözü - Özdeyiş (2 soru)

Çekimli Fiiller (1 soru)

Deyimler (1 soru)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler (1 soru)

Fiil Yapısı (1 soru)

Haber Ve Dilek Kipleri (1 soru)

Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Çıkarma (2 soru)

Metin Tamamlama (1 soru)

Metinle İlgili Sorulara Cevap Verme (2 soru)

Metni 1. Ve 3. Kişi Ağzıyla Anlatma - Bakış Açıları (1 soru)

Olayları Oluş Sırasına Göre Dizme (1 soru)

Yazım Kuralları (1 soru)

Zarf (Belirteç) (1 soru)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler (1 soru)

 

Matematik-1

Cebirsel İfadeler (1 soru)

Çemberin Elemanları Ve Çemberde Açılar (1 soru)

Çokgenler (2 soru)

Denklemler (1 soru)

Doğrular Ve Açılar (2 soru)

Koordinat Sistemi (1 soru)

Oran Ve Orantı (2 soru)

Rasyonel Sayılar (1 soru)

Rasyonel Sayılarla İşlemler (1 soru)

Tam Sayılar (1 soru)

Tam Sayıların Kuvveti (1 soru)

Türk Bayrağı (1 soru)

Yansıma, Dönme Ve Süsleme (1 soru)

Yüzde Ve Faiz Hesapları (2 soru)

 

Matematik-2

Cebirsel İfadeler (1 soru)

Çokgenler (2 soru)

Çokgenlerin Eşliği Ve Benzerliği (2 soru)

Denklemler (1 soru)

Doğrular Ve Açılar (2 soru)

Dörtgenlerin Özellikleri (1 soru)

Koordinat Sistemi (1 soru)

Oran Ve Orantı (2 soru)

Rasyonel Sayılar (1 soru)

Rasyonel Sayılarla İşlemler (1 soru)

Tam Sayılar (1 soru)

Yansıma, Dönme Ve Süsleme (1 soru)

Yüzde Ve Faiz Hesapları (2 soru)

 

Fen Bilimleri

Atomun Yapısı (1 soru)

Bileşikler Ve Formülleri (3 soru)

Elektrik Akımı Nedir? (1 soru)

Elektronların Dizilimi Ve Kimyasal Özellikler (3 soru)

Elementler Ve Sembolleri (1 soru)

Karışımlar (3 soru)

Kimyasal Bağ (4 soru)

Sindirim Sistemimiz Ve Sindirim Sistemimizin Sağlığı (1 soru)

Yayları Tanıyalım (1 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Beylikten Devlete: Osmanlı'nın Kuruluşu (2 soru)

Bilimsel Birikim Nasıl Oluştu? (2 soru)

Düşünce Özgürlüğü Ve Bilim (1 soru)

Farklılıklara Rağmen (1 soru)

Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır (1 soru)

İletişim Bir Sanattır! (1 soru)

Karaların Ve Denizlerin Hakimi Osmanlı (2 soru)

Nasıl Etkiledik, Etkilendik? (1 soru)

Söz Uçar Yazı Kalır (1 soru)

Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler (1 soru)

Türkiye Nüfusunun Özellikleri (1 soru)

Türklerin Yeni Yurdu Anadolu (2 soru)

Yaşadığımız Yerler (2 soru)

 

İngilizce

Appearance And Personality (6 soru)

Biographies (2 soru)

Parties (2 soru)

Sports (1 soru)

Superstitions (1 soru)

Television (2 soru)

Wild Animals (4 soru)


8.Sınıf

Türkçe

Cümle Çeşitleri (1 soru)

Cümle Düzeyinde Anlam Ve Kavramlar (2 soru)

Cümlenin Ögeleri (1 soru)

Edebî Türler Ve Söz Sanatları (2 soru)

Fiil Çatısı (1 soru)

Fiilimsiler (1 soru)

Noktalama İşaretleri (1 soru)

Paragrafın Anlam Ve Yapı Yönü (6 soru)

Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü (2 soru)

Sözcük Düzeyinde Anlam Ve Kavramlar (2 soru)

Yazım Kuralları (1 soru)

 

Matematik

Çarpanlara Ayırma (1 soru)

Çok Yüzlüler (1 soru)

Denklemler (1 soru)

Eğim (1 soru)

Kareköklü Sayılar (2 soru)

Kombinasyon (1 soru)

Koordinat Düzleminde Simetri (1 soru)

Olasılık (1 soru)

Özdeşlikler (1 soru)

Pisagor Bağıntısı (1 soru)

Prizmaların Temel Elemanları Ve Açınımı (1 soru)

Sayı Örüntüleri (1 soru)

Standart Sapma (1 soru)

Trigonometri (1 soru)

Üçgenler (2 soru)

Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik (1 soru)

Üslü Sayılar (2 soru)

 

Fen Bilimleri

Asitler-Bazlar (1 soru)

Basınç (1 soru)

Besin Zincirinde Enerji Akışı (3 soru)

Dna Ve Genetik Kod (1 soru)

Elementlerin Sınıflandırılması (1 soru)

Erime-Donma Ve Buharlaşma-Yoğuşma Isısı (2 soru)

Isı Ve Sıcaklık (3 soru)

Isınma - Soğuma Eğrileri (1 soru)

Kimyasal Bağlar (1 soru)

Kimyasal Tepkimeler (1 soru)

Madde Döngüleri (2 soru)

Maddenin Hâlleri Ve Isı Alışverişi (1 soru)

Ses Bir Enerji Türüdür (1 soru)

Sesin Özellikleri (1 soru)

 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti (1 soru)

Atatürk İlkeleri (2 soru)

Atatürkçü Düşünce Sistemi (2 soru)

Eğitim, Kültür, Sanat Ve Ekonomi Alanlarındaki İnkılaplar (2 soru)

Halifeliğin Kaldırılması Ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri (2 soru)

Kurtuluş Savaşı (3 soru)

Kuvayımilliye Ruhu Ve Cemiyetler (1 soru)

Millî Mücadele Başlıyor (1 soru)

Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı Ve 19 Mayıs 1919 (1 soru)

Saltanattan Millet Egemenliğine Ve Lozan Barışı (2 soru)

Sosyal Alanlardaki İnkılaplar (3 soru)

 

Din Kültütü ve Ahlak Bilgisi

Alkollü İçki İçmek Ve Uyuşturucu Kullanmak (1 soru)

Allah'a Güvenmek (Tevekkül) (1 soru)

Başkalarına Zarar Vermek: Kul Hakkı (1 soru)

Bilgi Taassubu Önler (1 soru)

Din Niçin Evrensel Bir Gerçekliktir? (1 soru)

Hac Nedir Ve Niçin Yapılır? (1 soru)

Hinduizm Ve Budizm (1 soru)

Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı (1 soru)

Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı (1 soru)

Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü Ve Affediciydi (1 soru)

Hz. Muhammed Sabırlı Ve Cesaretliydi (1 soru)

Hz. Muhammed'in Hayatından Örnek Davranışlar (1 soru)

İnsan İradesi Ve Kader (1 soru)

Kötü Alışkanlıklar Nasıl Başlıyor? (1 soru)

Kumar Oynamak (1 soru)

Kur'an Aklımızı Kullanmamızı İster (2 soru)

Kur'an Doğru Bilgiye Önem Verir (1 soru)

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? (1 soru)

Paylaşma Ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât (1 soru)

 

İngilizce

A Living Scientist (2 soru)

A Modern Short Story (2 soru)

Body Care (2 soru)

Friendship Rules (1 soru)

Knowing What You Want (2 soru)

Places (2 soru)

Running Errands (2 soru)

Study Skills (1 soru)

Sweet Dreams (2 soru)

The Independence War (2 soru)

The Story Of The Stolen Necklace (2 soru)


Copyright © 2012 Anafen Dershaneleri | Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi | Web Sitesi Sorumluluğu ve Yasal Hakları