UYGULAMALAR


Anasayfa > Uygulamalar > Sınav İçerikleri > Yazılıya Hazırlık Sınavı - 4

Yazılıya Hazırlık Sınavı - 4 Sınav İçerikleri

 

4.Sınıf

Türkçe

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler (1 soru)

İsimlerin Yerine Kullanılan Kelimeler (2 soru)

Kelime Bilgisi (2 soru)

Metin Tamamlama (1 soru)

Sözcük Türeten Ekler (2 soru)

Şiirde Duygu Ve Konu (1 soru)

Terim Anlamlı Kelimeler (1 soru)

Varlıkları Niteleyen Ve Belirten Kelimeler (2 soru)

Yazım Kuralları (2 soru)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler (1 soru)

 

Matematik

Doğal Sayılar (3 soru)

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (2 soru)

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi (1 soru)

Doğal Sayılarla Toplama Ve Çıkarma İşlemi (4 soru)

Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma İşlemi (1 soru)

Sayı Örüntüleri (1 soru)

Sütun Grafiği (1 soru)

Tartma (2 soru)

 

Fen Bilimleri

Karışımlar Ayrıştırılması (3 soru)

Madde Ve Cisim (2 soru)

Maddenin Hâlleri (1 soru)

Maddenin Isı Etkisiyle Değişimi (2 soru)

Maddenin Ölçülebilir Özellikleri (2 soru)

Maddeyi Niteleyen Özellikler (1 soru)

Mıknatısların Çekim Kuvveti (1 soru)

Saf Madde Ve Karışım (3 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Bilinçli Tüketici Miyiz? (1 soru)

Bizim İçin Çalışanlar (1 soru)

Çevremizde Gördüklerimiz (1 soru)

Güvenli Yaşam (2 soru)

Hangi Oyunları Oynuyoruz? (1 soru)

Hava Nasıl Oralarda? (1 soru)

Hayatımızda Teknoloji (1 soru)

İhtiyaç Mı, İstek Mi? (1 soru)

İzci Kampındayız (1 soru)

Kurtuluştan Kuruluşa (2 soru)

Ülkemin Vatandaşıyım (1 soru)

Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Macerası (1 soru)

Zamanı Ölçüyoruz (1 soru)

 


5.Sınıf

Türkçe

1. Tema Atasözleri (1 soru)

1. Tema Cümle Oluşturma (1 soru)

1. Tema Eş Anlamlı Kelimeler (1 soru)

1. Tema Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Kelimeler (1 soru)

1. Tema Hikayenin Unsurları (1 soru)

1. Tema Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Çıkarma (1 soru)

1. Tema Metnin Başlığı, Konusu Ve Ana Fikri (1 soru)

1. Tema Neden-Sonuç Cümleleri (1 soru)

1. Tema Öznel Ve Nesnel Anlatımlı Cümleler (1 soru)

1. Tema Soru İşareti (1 soru)

1. Tema Sözcük Türeten Ekler (1 soru)

2. Tema Anahtar Kelime (1 soru)

2. Tema Metinle İlgili Sorulara Cevap Verme (1 soru)

3. Tema Bağlaç Olan Da De'nin Yazımı (1 soru)

3. Tema Cümlede Örtülü Anlam (1 soru)

3. Tema Hal (Durum) Ekleri (1 soru)

 

Matematik

Çokgenler (1 soru)

Doğal Sayılarla İşlemler (3 soru)

Geometrik Kavramlar (5 soru)

Kesirler (1 soru)

Üçgen Çeşitleri (1 soru)

Veri Toplama (1 soru)

Verileri Düzenleme Ve Yorumlama (2 soru)

Zaman Ölçme (2 soru)

 

Fen Bilimleri

Isı Maddeleri Etkiler (4 soru)

Isı Ve Sıcaklık (4 soru)

Işığın Yayılması (2 soru)

Kuvvetin Ölçülmesi (1 soru)

Maddenin Ayırt Edici Özellikleri (3 soru)

Maddenin Hâl Değişimi (1 soru)

Sürtünme Kuvveti (1 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Atatürk'ü Anlamak (3 soru)

Bölgelerimizde Ekonomik Faaliyetler (3 soru)

Çocuk Haklarına Yolculuk (1 soru)

Doğal Afetler Ve İnsan (1 soru)

Haritanın Dili (1 soru)

İklim Ve İnsan Faaliyetleri (2 soru)

İnsan Ve Ekonomi (1 soru)

Rollerimiz (1 soru)

Üretime Katılalım, Geleceğimizi Kurtaralım (1 soru)

Yaşanacak Yerler (1 soru)

Zengin Kültürümüz (1 soru)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Başlıca İbadetler (1 soru)

Camiyi Tanıyalım (1 soru)

Hz. Muhammed'in Ailesi İçindeki Örnek Davranışları (1 soru)

Hz. Muhammed'in Ailesinde Akrabalık Ve Komşuluk İlişkilerine Önem Verilirdi (1 soru)

Hz. Muhammed'in Ailesinde İsraftan Kaçınılırdı (1 soru)

Hz. Muhammed'in Ailesinde Öksüzler Ve Yoksullar Gözetilirdi (1 soru)

İslam Dininin Temel Kaynağı: Kur'an (2 soru)

Kültürümüzden Dua Örnekleri (1 soru)

Salavat Duaları Ve Anlamları (1 soru)

 

İngilizce

Games And Hobbies (3 soru)

Health (3 soru)

Hello (3 soru)

My Daily Routines (3 soru)

My Town (4 soru)


6.Sınıf

Türkçe

1. Tema Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler (1 soru)

1. Tema Cümlede Örtülü Anlam (1 soru)

1. Tema Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Kelimeler (1 soru)

1. Tema Metinde Birinci Ve Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım (1 soru)

1. Tema Metnin Ana Fikri (1 soru)

1. Tema Nokta (1 soru)

1.Tema: Karşıt(Zıt)Anlamlı Sözcükler (1 soru)

2. Tema Deyimler (1 soru)

2. Tema Metinle İlgili Sorulara Cevap Verme (1 soru)

3. Tema Atasözleri (1 soru)

3. Tema İsimler (1 soru)

3.Tema: Sözcük Yapısı (1 soru)

4.Tema:Neden - Sonuç Cümleleri (1 soru)

Anahtar Kelime (1 soru)

Cümle Oluştuma (1 soru)

Cümle Tamamlama (1 soru)

 

Matematik

Açılar (3 soru)

Bölünebilme Kuralları (1 soru)

Çarpanlar Ve Katlar (1 soru)

Doğal Sayılarla İşlemler (5 soru)

Kesirlerle İşlemler (2 soru)

Ondalık Gösterim (2 soru)

Oran (1 soru)

Veri İşleme Ve Veri Analizi (1 soru)

 

Fen Bilimleri

Bileşke Kuvvet (1 soru)

Fiziksel Ve Kimyasal Değişmeler (3 soru)

Işığın Yansıması (5 soru)

Maddenin Tanecikli Yapısı (2 soru)

Sabit Süratli Hareket (1 soru)

Yoğunluk (4 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Anayurttan Anadolu'ya (5 soru)

Atatürk Ve Sosyal Bilimler (1 soru)

Ben Etkin Bir Vatandaşım (1 soru)

Çözüm Buluyoruz (1 soru)

Doğal Kaynaklar Ve Ekonomi (2 soru)

Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar? (1 soru)

İlk Türk İslam Devletleri (1 soru)

Olaylar Kimleri Nasıl Etkiliyor? (1 soru)

Türkiye'nin İklimi (1 soru)

Uygarlıkların Beşiği (2 soru)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Abdest, Boy Abdesti (Gusül) Ve Teyemmüm (1 soru)

Cemaatle Namaz (1 soru)

Cenaze Namazı (1 soru)

Hicret Olayı (1 soru)

Hz. Muhammed'in Çağrısı: Mekke Dönemi (1 soru)

İlahî Kitaplar (1 soru)

İlk Vahiy: Yaratan Rabb'inin Adıyla Oku! (1 soru)

Namazı Bozan Durumlar (1 soru)

Peygamber Mescidi Ve Sosyal İşlevi (1 soru)

Yakın Çevreye Çağrı (1 soru)

 

İngilizce

A Day in My City (3 soru)

After School (3 soru)

At The Fair (3 soru)

Weather And Emotions (4 soru)

Yummy Breakfast (3 soru)


7.Sınıf

Türkçe

Amaç - Sonuç Cümlesi (1 soru)

Anlam Özelliğine Göre Fiiller (1 soru)

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler (1 soru)

Cümle Yorumlama (1 soru)

Fiil Yapısı (1 soru)

Gerçek Ve Mecaz Anlamlı Kelimeler (1 soru)

Haber (Bildirme) Kipleri (1 soru)

Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Çıkarma (2 soru)

Metinle İlgili Sorulara Cevap Verme (1 soru)

Metnin Anahtar Kelimesi - Metnin Başlığı (1 soru)

Öznel Ve Nesnel Anlatımlı Cümleler (1 soru)

Paragrafın Dil Ve Anlatım Yönü (1 soru)

Yardımcı Fikir (1 soru)

Zarf (Belirteç) (1 soru)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler (1 soru)

 

Matematik

Doğrusal Denklemler (3 soru)

Eşitlik Ve Denklem (3 soru)

Oran Ve Orantı (3 soru)

Rasyonel Sayılar (1 soru)

Rasyonel Sayılarla İşlemler (2 soru)

Tam Sayılarla Çarpma Ve Bölme İşlemleri (1 soru)

Yüzdeler (3 soru)

 

Fen Bilimleri

Enerji Dönüşümleri (3 soru)

Karışımlar (3 soru)

Kuvvet, İş Ve Enerji İlişkisi (1 soru)

Kuvvet-Katı Basıncı İlişkisi (1 soru)

Kütle Ve Ağırlık İlişkisi (1 soru)

Maddenin Tanecikli Yapısı (4 soru)

Saf Maddeler (3 soru)

 

Sosyal Bilgiler

Beylikten Devlete: Osmanlı'nın Kuruluşu (2 soru)

Göçün Neden Ve Sonuçları (1 soru)

Her Bilimsel Buluş Yeni Bir Başarıdır (1 soru)

İletişim Bir Sanattır! (1 soru)

Karaların Ve Denizlerin Hakimi Osmanlı (2 soru)

Seyyahların Dilinden Osmanlı Kültürü (1 soru)

Söz Uçar Yazı Kalır (1 soru)

Türk Ve İslam Devletlerinde Yetişen Bilginler (3 soru)

Türkiye Nüfusunun Özellikleri (1 soru)

Türklerin Yeni Yurdu Anadolu (2 soru)

Yaşadığımız Yerler (1 soru)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. Muhammed İnsanlığa Bir Rahmettir (1 soru)

Hz. Muhammed İnsanlık İçin Bir Uyarıcıdır (1 soru)

Hz. Muhammed Kur'an'ı Açıklayıcıdır (1 soru)

Hz. Muhammed Son Peygamberdir (1 soru)

Hz. Muhammed'in İnsani Yönü (1 soru)

Hz. Muhammed'in Peygamberlik Yönü (1 soru)

Muharrem Orucu (1 soru)

Orucu Bozan Durumlar (1 soru)

Ramazan Ayı Ve Oruçla İlgili Kavramlar (1 soru)

Ramazan Ayı Ve Önemi (1 soru)

 

İngilizce

Appearance And Personality (3 soru)

Biographies (3 soru)

Sports (3 soru)

Television (4 soru)

Wild Animals (3 soru)


8.Sınıf

Türkçe

1. Tema: Dil Bilgisi (Fiilimsiler) (1 soru)

1. Tema: Hikâyenin Unsurları (1 soru)

1. Tema: Metnin Ana Fikri (1 soru)

1. Tema: Olayları Oluş Sırasına Göre Dizme (1 soru)

2. Tema: Cümlenin Ögeleri (1 soru)

2. Tema: Edebî Türler Ve Söz Sanatları (2 soru)

2. Tema: Kelime Bilgisi (2 soru)

2. Tema: Parçayı Dil Ve Anlatım Yönünden Değerlendirme (1 soru)

3. Tema: Cümle Bilgisi (2 soru)

3. Tema: Fiil Çatısı (1 soru)

3. Tema: Kelime Bilgisi (1 soru)

3. Tema: Metin Bilgisi (4 soru)

3. Tema: Noktalama İşaretleri (1 soru)

3. Tema:Yazım Kuralları (1 soru)

 

Matematik

Çarpanlarına Ayırma (1 soru)

Denklemler (2 soru)

Eğim (2 soru)

Eşitsizlik Grafikleri (1 soru)

Eşitsizlikler (1 soru)

Kareköklü Sayılar (1 soru)

Pisagor Bağıntısı (3 soru)

Trigonometri (4 soru)

Üçgenler (3 soru)

Üçgenlerde Eşlik Ve Benzerlik (2 soru)

 

Fen Bilimleri

Asitler-Bazlar (2 soru)

Basınç (3 soru)

Elementlerin Sınıflandırılması (2 soru)

Kalıtım (1 soru)

Kimyasal Bağlar (2 soru)

Kimyasal Tepkimeler (2 soru)

Müzik Ve Fen (1 soru)

Ses Bir Enerji Türüdür (2 soru)

Ses Dalgaları (1 soru)

Sesin Özellikleri (3 soru)

Su Arıtımı (1 soru)

 

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti (1 soru)

Eğitim, Kültür, Sanat Ve Ekonomi Alanlarındaki İnkılaplar (5 soru)

Fedakâr Türk İnsanı (1 soru)

Halifeliğin Kaldırılması Ve Çok Partili Sisteme Geçiş Denemeleri (3 soru)

Kurtuluş Savaşı (4 soru)

Millî Mücadele Başlıyor (1 soru)

Mustafa Kemal'in Askerlik Hayatı Ve 19 Mayıs 1919 (1 soru)

Saltanattan Millet Egemenliğine Ve Lozan Barışı (2 soru)

Sosyal Alanlardaki İnkılaplar (2 soru)

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hac Nedir Ve Niçin Yapılır? (1 soru)

Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi (1 soru)

Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi (2 soru)

Hz. Muhammed Çalışmayı Sever Ve Zamanı İyi Değerlendirirdi (2 soru)

Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı (2 soru)

Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı (1 soru)

Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi (2 soru)

Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü Ve Affediciydi (2 soru)

İnsanın Çabası: Emek Ve Rızık (1 soru)

İnsanın Paylaşma Ve Yardımlaşma İhtiyacı (1 soru)

İslam'ın Paylaşma Ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem (1 soru)

Kader Ve Evrendeki Yasalar (1 soru)

Kumar Oynamak (1 soru)

Paylaşma Ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât (1 soru)

Yardımlaşma Kurumlarımız (1 soru)

 

İngilizce

Adventures (6 soru)

Communication (5 soru)

Cooking (3 soru)

Friendship (1 soru)

Teen Life (1 soru)

The İnternet (4 soru)


Copyright © 2012 Anafen Dershaneleri | Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi | Web Sitesi Sorumluluğu ve Yasal Hakları