REHBERLİK


Anasayfa > Rehberlik > Nasıl Çalışmalı? > Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Dersine Nasıl Çalışmalı?

Öğrencilere birçok önemli ve gerekli kazanımlar sağlayan Sosyal Bilgiler dersi en temel derslerden biridir. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin günlük yaşamda kullanabileceği birçok bilgi, tarih bilgisi,  yaşanılan çevre, vatandaşlık hak ve sorumlulukları öğretilir.

Sosyal Bilgiler dersinin konularının öğrenimi kolaydır. Ancak öğrenilenler
kolaylıkla unutulmaktadır. Bu nedenle konular belirli aralıklarla tekrar edilmelidir. Öğrenci derste anlatılan konuyu çok iyi dinlemeli, derse aktif olarak katılmalı, önemli noktaları not almalı ve aklına takılan noktaları mutlaka öğretmenine sormalıdır.

Sosyal bilgiler dersinde başarılı olabilmek için:

* Öncelikle konu ve bu konularla ilgili temel kavramlar öğrenilmeli, örnek sorular daha sonra çözülmelidir. Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konu tam öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlışlar öğrencinin moralini bozabilir.

* Konular çalışılırken önemli yerlerin altı çizilmeli, not alınmalıdır. Olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır.

* Tarihi olaylar neden - sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.

* Haritalardan yararlanılmalıdır. Bu öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

* Vatandaşlıkla ilgili konulara çalışırken (Demokrasinin Serüveni, Yaşayan Demokrasi gibi) mutlaka günlük yaşantınızla bağlantılar kurun. Konuları günlük yaşantınızla ilişkilendirin. Çünkü bu derste öğrendikleriniz, aslında günlük yaşantınızın her alanında okulda, evde, sokakta, televizyonda... gördüklerinizin bir benzeridir.

* Konuları çalışıp, testleri çözdükten sonra hangi konudan eksiğiniz olduğunu belirlemeli ve bu eksikliği gidermek için gayret etmelisiniz. Eksiklerinizi giderme konusunda mutlaka öğretmenlerinizden de yardım istemelisiniz.

* Çözdüğünüz deneme sınavlarında yer alan sosyal  bilgiler sorularından çözemediklerinizi ya da yanlış çözdüklerinizi birkez daha gözden geçirmeli, neden çözemediğinizi ya da yanlış çözdüğünüzü araştırmalı, eksiklerinizi gidermelisiniz.

* Geçmiş yıllara ait SBS sorularını çözmeli, soru kalıplarını incelemelisiniz.

* İnkılâp Tarihi konuları 6. ve 7. sınıf Sosyal Bilgiler konularına göre daha az bir zaman dilimini kapsayan olayları ele aldığı için ayrıntılara daha fazla dikkat edilmelidir.

* Din Kültürü konularını derslerde dikkatlice dinlemeli, özet konu anlatımlı kitaplardan bu konuları tekrar edilmelidir. Ayrıca konu ile ilgili örnek  sorular çözülmelidir.

* Diğer derslerde olduğu gibi sosyal bilgiler dersinde de bol soru çözmek önemlidir. Bol soru çözmek, soruları çözerken hızınızı arttıracağı gibi konulardaki
bilgi eksikliklerinizin görülmesini de sağlayacaktır. Ancak çözülemeyen sorular bilen birisiyle gözden geçirilmeli, “soru çözüm merkezi”nden sorununu çözümü izlenmelidir.

 


Copyright © 2012 Anafen Dershaneleri | Tüm hakları saklıdır.
Kullanım Koşulları | Gizlilik Politikası | Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi | Web Sitesi Sorumluluğu ve Yasal Hakları